Søppeltaxi

SØPPEL/AVFALLSTAXI – Rydding og bortkjøring utføres
OppussingSentralen tilbyr rydding og bortkjøring av avfall og demontert skap og materialer. Når vi er ferdig med arbeid hos kunden ordner vi alt av bortkjøring og fjerning av avfall.

RYDD OG KAST etter utført oppdrag.Rydder+Laster på+Kjører bort
Vi hos oppussingsentralen tar miljæ på alvor og sørger for å kjøre bort alt av søppel og avfall iforbindelse med oppsussing til renovasjonsetaten. Der blir alt sortert i.h.h.t gjeldende regler og normer. Denne tjenesten tilbys som en komplett løsning slik at kunden ikke trenger å tenke på avfall iforbindelse med arbeid som blir utført. La gjøre denne jobben.